روانشناس کسی است که در رشتهٔ روانشناسی از دانشگاه فارغ التحصیل شده و به کار پژوهش یا درمان می‌پردازد