سندرم (نشانگان یا سندروم) به مجموعه‌ای از نشانه‌ها گفته می‌شود که بیانگر مشکل یا اختلالی خاص در یک فرد است برای نمونه می‌توان به سندرم داون، سندرم استکهلم سندرم، دست بیگانه و … اشاره کرد