اروین یالوم روانپزشک و روان‌درمانگر آمریکایی، بنیان‌گذار مکتب روان‌شناسی وجودی است. او به عنوان یکی از برجسته‌ترین نویسندگان معاصر نیز شناخته می‌شود.