روانکاو به فردی گفته می‌شود که با اصول و فنون روانکاوی آشنایی دارد. روانکاوی به گفتهٔ زیگموند فروید در مصاحبه با رادیو بی‌بی‌سی، شاخه‌ای از روان‌شناسی است. پس می‌توانیم بگوییم روانکاو یک روان‌شناس است.