روان‌پریشی حالتی است که فرد ارتباط واقعی خود با جهان خارج و حتی خود را از دست می‌دهد و درک صحیحی از شرایط محیطی و خود ندارد

اسکیزوفرنی چیست و درمان اسکیزوفرنی چگونه انجام می‌شود؟

اسکیزوفرنی چیست و درمان اسکیزوفرنی چگونه انجام می‌شود؟

اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی یکی از اختلالات روان‌شناختی است که کم‌تر در جوامع دیده می‌شود اما نسبت به دیگر اختلالا...

ادامه مطلب