آرشیواختلال خواب

نارکولپسی یا حملهٔ خواب (Narcolepsy)
اختلالات خواب - بیداریاختلالات روان‌شناختی

نارکولپسی یا اختلال حمله خواب چیست و چگونه درمان می‌شود؟

نارکولپسی یا حملهٔ خواب یک اختلال خواب است که با حمله‌های پیاپی و غیر قابل کنترل خواب‌آلودگی همراه است. برای نمونه ممکن است که بیمار در هنگام سخنرانی به طور...
اختلال خواب آلودگی یا هایپرسومنولنس
اختلالات خواب - بیداری

اختلال خواب آلودگی یا هایپرسومنولنس

اختلال خواب آلودگی یا هایپرسومنولنس چیست؟ اختلال خواب آلودگی یا هایپرسومنولنس (Hypersomnolence) یکی از اختلالات خواب – بیداری است. این اختلال روانی با نام هایپرسومنیا (Hypersomnia) هم شناخته می‌شود. کسانی...
اختلال خواب چیست؟ آشنایی با اختلالات خواب - بیداری
اختلالات خواب - بیداریاختلالات روان‌شناختی

اختلال خواب چیست؟ آشنایی با اختلالات خواب – بیداری

اختلال خواب یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی است. هر انسان به طور میانگین یک سوم زندگی خود را در خواب می‌گذراند. خوابیدن فرآیندی است که اصلی‌ترین هدف آن جبران خستگی...