روانکاوی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که زیگموند فروید آن را بنیان نهاد. این رویکرد به مطالعهٔ علمی رفتار و فرآیندهای روانی انسان می‌پردازد و در این راه از بررسی و تحلیل عمیق ناخودآگاه انسان کمک می‌گیرد. روان‌درمانی به روش روانکاوی به عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد کماکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.