روانکاوی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که زیگموند فروید آن را بنیان نهاد. این رویکرد به مطالعهٔ علمی رفتار و فرآیندهای روانی انسان می‌پردازد و در این راه از بررسی و تحلیل عمیق ناخودآگاه انسان کمک می‌گیرد. روان‌درمانی به روش روانکاوی به عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد کماکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فایل صوتی مصاحبه‌ی بی بی سی با زیگموند فروید، پدر روانکاوی در ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۹

فایل صوتی مصاحبه‌ی بی بی سی با زیگموند فروید، پدر روانکاوی در ۱۹۳۹

زیگموند فروید روان‌شناس و روانکاو برجسته‌ای است که نامش برای هر کسی آشناست. زیگموند فروید پدر روانکاوی است. با این که برخی از دیدگاه‌ها...

ادامه مطلب