آرشیوروز روان‌شناس

برگزاری جشن بزرگ روز روانشناس سال ۱۴۰۰ در نهم اردیبهشت
گزارش و اطلاعیه‌ی روان‌شناسی

برگزاری جشن بزرگ روز روانشناس سال ۱۴۰۰ در نهم اردیبهشت

همان‌گونه که می‌دانید ۹ اردیبهشت روز روانشناس در ایران است که برخی به اشتباه آن را روز جهانی روان‌شناس می‌نامند. هر ساله در نهم اردیبهشت روز روان‌شناس و مشاور گرامی...
فیلم سخنرانی رئیس انجمن روان‌شناسی آمریکا برای روان‌شناسان ایران در سال ۲۰۱۷
فیلم روان‌شناسیگزارش و اطلاعیه‌ی روان‌شناسی

فیلم و متن پیام رئیس انجمن روان‌شناسی آمریکا APA به روان‌شناسان ایران

همان‌گونه که می‌دانید امسال در ۲۰ آوریل ۲۰۱۷، دهمین روز روان‌شناسی سازمان ملل جشن گرفته شد. این رویداد، هم‌زمان در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می‌شود. در ایران نیز این...