روان‌درمانی به روش‌هایی گفته می‌شود که برای درمان اختلالات روانی توسط روانشناس به انجام می‌رسد. مانند: روانکاوی، درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی و …

تعرفه جلسه روان‌شناسی و مشاوره در سال ۱۳۹۸

تعرفه جلسه روان‌شناسی و مشاوره در سال ۱۳۹۸

همان‌گونه که می‌دانید تعرفه جلسه روان‌شناسی و مشاوره، سالانه از سوی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره تعیین می‌شود. در دویست و ششمین جلسه...

ادامه مطلب