اعتیاد و سوء مصرف مواد مجموعه‌ای از اختلالات روانی است که در آن فرد به مصرف چیزهایی مانند الکل، ماده، دخانیات یا قمار وابستگی دارد

اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد یا Substance-related and addictive disorders

اعتیاد یا اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد

واژه‌ی اعتیاد چیزی است که هر کسی درباره‌ی آن می‌داند. به اندازه‌ای درباره‌ی اعتیاد سخن گفته شده که گوش همه‌ی ما از آن پر است. اما نمی‌ت...

ادامه مطلب