روانشناسی دانشی است که بررسی رفتار و فرآیندهای روانی انسان می‌پردازد و در عین حال به درمان اختلالات روانی نیز می‌پردازد