گوناگون

منشور اخلاقی روان‌شناس و مشاور

منشور اخلاقی روان‌شناس و مشاور

منشور اخلاقی روان‌شناس یکی از تابلوهایی است که در اتاق روان‌شناس به چشم می‌خورد. منشور اخلاقی روان‌شناسی تنها یک تابلو بر روی دیوار نیست که در کنار مدارک علمی روان‌شناس به دیوار زده شده باشد. منشور اخلاقی روان‌شناسی اصولی اخلاقی و انسانی است که روان‌شناس باید به آن پایبند باشد و این پایبندی در راستای کمک به مراجع و درمان‌جویان است. این منشور در هر کشوری متنی دارد و ویژگی‌های کلی که یک روان‌شناس خوب باید داشته باشد را دربرمی‌گیرد.

متن منشور اخلاقی روان‌شناس و مشاور

این جانب …… در محضر پروردگار منان و در پرتو نورانیت قرآن کریم پیمان می‌بندم که:

  • همواره در ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره مقید به موازین اخلاقی و متعهد به رعایت ارزش‌های دینی و پایبند به منشور اخلاقی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران باشم.
  • در تکریم شخصیت فردی و خانوادگی مراجعان و تقویت باورهای دینی و تعهدات اخلاقی ایشان از هیچ کوششی فروگذار نباشم.
  • برای مراجعان خود همواره محیطی امن در بستر موازین اخلاقی و شرعی فراهم نموده و از پدیدآیی حس ناامنی در مراجعان خود پیش‌گیری نمایم.
  • همواره محرم راز مراجعان بوده؛ دانسته‌ها و اطلاعات لازمی که در فرآیند ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره از مراجعان خود دریافت می‌دارم را به مثابه امانت‌ّایی الهی تلقی نموده؛ هرگز در محافل خصوصی و مجامع عمومی افشا ننمایم. و جز در موارد استثنایی نظیر الزامات قانونی و شهادت‌های دادگاهی و ضرورت‌های مداخلات سریع درمانی هیچ‌گونه از اطلاعات دریافتی را در اختیار کسی قرار ندهم.
  • در فعالیت‌های حرفه‌ای خود با مراجعان ثابت‌قدم بوده؛ هرگز بر اساس سلایق شخصی و کشش‌های نفسانی با مراجعان تعامل ننمایم و خارج از قلمرو حرفه‌ای با ایشان ارتباط برقرار ننمایم. و از به کار بردن روش‌ها و راهکارهایی که با موازین شرعی در تعارض باشد اجتناب نمایم.
  • در امور خاصی که خارج از حوزه شخصیم می‌باشد وارد نشده و عنداللزوم مراجع یا مراجعانم را به متخصصان ذی‌صلاح ارجاع دهم.
  • افزون بر تعرفه‌های مصوب سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور از مراجعان خود مطالبه‌ای نداشته باشم.
  • متعهد می‌شوم حداقل دو ماه قبل از انقضای تاریخ اعتبار پروانه تخصصی‌ خود نسبت به تمدید آن اقدام نمایم.
  • متعهد می‌شوم این منشور اخلاقی را برای مشاهده همه‌ی مراجعان در محلی مناسب نصب نمایم.

فرم منشور اخلاقی روان‌شناسی

این فرم از سوی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نگاشته شده‌است و می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود فرم منشور اخلاقی روان‌شناس و مشاور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *